Kobi Sagi

Doctor and Small Business Owner in Israel

Visit my website

ד”ר קובי שגיא, .Ph.D, הוא פסיכותרפיסט מומחה לטיפול בבעיות הרטבה. התמחה בפסיכופיזיולוגיה של ההרטבה בבדיקת הקשר בין הרטבה לבין עומק השינה. כמו כן הוא מטפל משפחתי מוסמך.

הוא מטפל בבעיות הרטבה אצל ילדים, מתבגרים ומבוגרים עד גיל 30, משנת 1984. עד היום טופלו על ידו למעלה מ 40,000 מרטיבים מהארץ ומחו"ל.

ד”ר שגיא הקים בצה"ל מרפאה מיוחדת לטיפול בחיילים עם בעיות הרטבה בה יושם מודל טיפולי המותאם למבוגרים.