Счетоводство

Представяне на balans.bg - счетоводство за професионалисти и начинаещи

Balans.bg е web базирана платформа, която съдържа систематизирано базово знание в областите данъчно законодателство; практическо счетоводство; счетоводни стандарти и трз (практически заплати и личен състав). В разделите за закони и стандарти е представено действащото законодателство или стандарти с резюмета към тях, Кодекс на труда, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДС, Закона за счетоводството и всички останали.

Електронни фактури

Фактуриране.бг представлява безплатна онлайн система за издаване на електронни фактури. Наред с електронните документи, в сайта ще намерите библиотека от безплатни първични счетоводни документи. Сред най-търсените са бланки за трудов договор, приходен касов ордер (пко) и др.

Устойчиво развитие
В основата на устойчивото развитие, наречена още "корпоративна социална отговорност", е да осигури качествен живот, като контролира и осигурява хармоничен баланс между три критични фактора – икономика, социални отношения и околна среда. В общество без икономически кризи, без социални проблеми и без опасности за екологията не се прави компромис с възможността на идните поколения да удовлетворяват своите нужди. Корпоративната социална отговорност е сравнително нова инициатива за страната ни. Тепърва се зараждат одитиращи и сертифициращи фирми и организации. Наскоро пък бе открит първия за страната ни хипермаркет, отговарящ на стандартите на КСО.