Koen

Nederland | UK

AEX optiehandel | technische + statistische cyclusanalyse | disclaimer: 'rien ne va plus, het geld is niet meer van U nu!'® | ☏ 0900-0130 €1 | ✉ SMS POEN @ 3388