Koen Wilgehof

Amsterdam

Visit my website

Wat Koen als beeldend kunstenaar probeert te bewerkstelligen bij de toeschouwer, is dat deze betrokken raakt bij het werk waar hij naar kijkt. Meer nog dan enkel een kunstwerk, wil Koen een beleving of ervaring bieden. Niet het beeld zelf, maar wat beeld, kleur en textuur bij de kijker in beweging brengen zijn belangrijk. Het kan niet anders dan dat het proces dat Koen bij zijn kijkers probeert op te roepen, zich ook afspeelt tijdens het ontstaan van de werken. Het geraakt worden door – soms alledaagse – ervaringen, andere kunstvormen en zowel de verscheidenheid als de eenheid daarin, zijn leidend tijdens het werken. Universele vragen als “Wie ben ik?”, “Wat zijn mijn drijfveren?” en “Wat is mijn doel” spelen een cruciale rol. Vragen waarmee iedereen van tijd tot tijd worstelt. Met het stellen van deze vragen wordt een onuitputtelijke bron van innerlijke inspiratie aangeboord. Thema’s als bijvoorbeeld passie, orde & chaos, schoonheid en kwetsbaarheid komen daardoor aan de oppervlakte en krijgen gestalte op het doek. Niet uitsluitend innerlijke drijfveren hebben invloed op zijn werk. Koen laat zich ook regelmatig inspireren door andere kunstvormen, waarvan muziek een toonaangevende is. Daarbij is niet één stijl(periode) of artiest uitgangspunt, alles kan: van klassiek tot minimalistisch, van Bach tot Bløf. Belangrijker is de vraag of het stuk past bij dit moment in zijn leven, bij zijn beleving nu. Alleen dan kan het een bijdrage leveren aan de meerwaarde die doek en verf krijgen in hun verwording tot kunstwerk. Op deze manier zet Koen als beeldend kunstenaar de aanzet tot het slaan van een brug met de toeschouwer, waarbij de laatste wordt uitgenodigd om eigen ervaringen te koppelen aan de kunstwerken. Hierdoor ontstaat een levenscyclus die verbindt zonder woorden. “Al wat in de kunst belangrijk is, ligt voorbij de woorden.” Georges Braque (Frans schilder 1882 - 1963)

  • Work
    • Beeldend Kunstenaar