kohieta org

Psychologist and Mother in Bangkok,Thailand

สัญญาณอันตราย 3 อย่างที่ควรสังเกตก่อนหัวใจวาย สาระน่ารู้เรื่องโรคร้ายในหมวดสุขภาพ ภาวะหัวใจวายเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของหัวใจ ทำให้ไม่สามารถทำการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้เพียงพอ ความรุนแรงจะมีทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง ดังนั้นการสังเกตอาการจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะหัวใจเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถรีรอได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น การรู้เร็วย่อมทำให้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธีและช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายได้ ติดตามอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น