KVK Verbis

GDPR Danışmanlığı in İstanbul, Türkiye

Visit my website

KVKK Tam Uyumluluk Danışmanlığı

Ağ sisteminin gelişmesi ile birlikte kullanıcıların bilgileri otomatik olarak alınmaya başlanmıştır. Bunun nedenleri kişisel bilgilerin 3. şahıslara satılması ile farklı amaçlar doğrultusunda ticari amaç gütmektedir. Özellikle sosyal medya platformları kişilerin bilgi ve ilgi alanlarını reklam sektörüne satarak kişilere özgü reklamlara maruz kalmasını sağlamaktadır. Bu durum hiç etik olmamakla birlikte kişilerin hakları suiistimal edilmektedir. Bu durumda ise kişiler KVKK danışmanlık hizmeti alabilmektedir.

KVKK nedir? Kişisel verilerin korunması kanunu kısaltmasıdır. Ağ sisteminde kişisel bilgiler ile işlemler yapılmaktadır. Bu bilgileri bazı sistemler izinsiz kullanabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için KVKK danışmanlığı ile ortak çalışma yapılmaktadır. Bu alanda yetkili hukuk mezunu ya da bu alanda tecrübeli kişiler hizmet vermektedir.

KVKVERBİS ile Bilgilerinizin Kullanılmasını Önleyin!
KVKK kişilerin bilgilerini, mahremiyetini, özel bilgilerinin paylaşılmasını önlemek amacındadır. Kişilerin hak ve özgürlüklerinin, bilgi güvenliğini sağlamaktadır. Anayasada da kişilerin bilgi hak ve özgürlüklerine, mahremiyetine saygı duyulması, bilgilerinin paylaşılmaması için düzenlemeler bulunmaktadır. İnternet üzerinden yapılan çalışmalarda artık KVKK zorunluluğu bulunmaktadır. Yani kişiler internet üzerinden işlem yaparken özel bilgilerini paylaştığı takdirde bunları 3. kişilerle paylaşması yasal değildir.

Sosyal medya ya da farklı platformlar kişilerin özel bilgileri, ilgi alanlarını paylaşarak reklam hizmeti almaktadır. Ancak bu durumu saklarlar ve kişilere müşteri gözüyle bakarak kullanım amacından farklı yollar tercih etmektedir. Bu durumlarda mağdur olan kullanıcılar yasal haklarını kullanmak için başvuru yapabilir. İnternet özelinde paylaşılan konularda bilgilerin kullanılması durumunda KVKVERBİS ile ortak çalışma yapıp GDPR danışmanlığı alarak sorunlar giderilebilir. Böylece hem kendi mahremiyet sağlanır hem de ilerde birçok kişinin mağdur olması önlenecektir. Kişisel verilerin kullanılması durumunda gerekli yükümlülükler uygulanacaktır. Veriler işlenirken anayasada belirtilen esas ve usullere uygun davranmak gerekir. Aksi halde yaptırımları bulunmaktadır.