la centraleta

treballem per oferir-vos serveis a la carta en gestió, formació, externalització d’esdeveniments culturals i management de companyies d'arts escèniques

volem cobrir les necessitats existents en el desenvolupament qualitatiu professional dels artistes emergents, dels diferents agents culturals i de les empreses del sector escènic per donar-los l'impuls social i artístic necessari i propulsar la professionalització del sector

teresa 622 780 808

[email protected]