lâm duy ngọc

Doctor, Photographer, and Editor in Ho Chi Minh

Visit my company website

facebook: https://www.facebook.com/ngoc.lamduy.90/
nghê nghiệp: kiến trúc sư
tốt nghiệp : - đại học kiến trúc chuyên ngành kiến trúc
- đại học tài chính maketting- chuyên ngành maketting
công việc hiện tại:
ceo - bacogarden.com
ceo- sanvuondep.net.vn
nguyên quán: bình định
nơi thường trú: bà rịa vũng tàu
nơi sống: hồ chí minh
0763.79.22.79
#lamduyngoc