Lap Duc

Web Developer, Student, and Software Engineer in Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visit my website

Xe Nâng Lập Đức - Đại lý xe nâng cũ hàng đầu Việt Nam

Công ty Lập Đức tự hào là nhà cung cấp xe nâng hàng cũ nội địa Nhật bản uy tín, chất lượng dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam.

Xe nâng dầu - Xe nâng điện - Xe nâng xăng - Xe nâng hàng - Xe nâng cũ - Xe nâng điện đứng lái - xe nâng điện ngồi lái cũ.

Hơn 18 Năm kinh doanh máy móc thiết bị phục vụ ngành công – nông – ngư nghiệp nhập khẩu từ Nhật Bản. Hiện tại, thế mạnh của chúng tôi là nhập khẩu xe nâng cũ từ Nhật Bản về bán tại thị trường Việt Nam.

https://facebook.com/XeNangLapDuc/

https://www.instagram.com/xenanglapduc/

https://twitter.com/xenanglapduc

https://www.linkedin.com/in/xenanglapduc/

https://www.pinterest.com/xenanglapduc/