Pepa Porta Llach

Barcelona

La meva formació comença en el món de la programació, en el que exerceixo com analista-programadora durant set anys; activitat que compagino amb la meva veritable vocació: el món de les arts. Em llicencio en Belles Arts a la Universitat de Barcelona, especialitat d’imatge i realitzo estudis de disseny gràfic i comunicació visual a la University of Central Lancashire (Anglaterra). Vinculada a la fotografia, molt especialment al retoc, des de les primeres versions de programari, acabo participant com “evangelista” de Photoshop en edicions d’Adobe Live. Combino les tasques en l’entorn de la fotografia i el disseny amb la formació en noves tecnologies; impartint més de 14.650 hores de classe per a diferents empreses i col·lectius.

  • Work
    • Fotografia, disseny i formació
  • Education
    • Llicenciatura