LearningPune

Pune

LearningPune

Pune

LearningPune เป็นเว็บบล็อกที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยสมาคมนักศึกษาไทย เมืองปูเณ่ อินเดีย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเป็นสื่อกลางการติดต่อของนักเรียนไทย ทั้งในเมืองปูเณ่และเมืองอื่นๆ ในอินเดีย