Lê Bá Thắng

Việt Nam

Lê Bá Thắng

Việt Nam

Tôi là một người con của vùng đất đỏ Bazan. Tôi tìm kiếm, khám phá và trải nghiệm những gì mình thấy. Tôi chia sẻ lại những điều giá trị mà mình cảm nhận được trong cuộc sống. Nếu bạn tìm thấy được những điều hữu ích, đó là nhờ vào những bộ óc xuất sắc khác đã đi trước. Nếu bạn tìm thấy được điều gì điên rồ thì đó có thể là do góc nhìn của tôi khác của bạn mà thôi.

Quan điểm sống của tôi là: "Sống là phải có định hướng, tư duy và trải nghiệm"_ThangBazan_

  • Work
    • Marketing Online
  • Education
    • IT, Coder, Designer, Web Developer, Marketing Online