Hùng Bá

Sau nhưng giọt mồ hôi, máu, và những trận chiến là chiếc đai đen tôi đang đeo. Sau những cố gắng, nỗ lực, thất bại, rồi tiếp tục cố gắng, thành công sẽ mỉm cười trên con đường tôi đi.

Chia sẻ những gì tôi biết, tôi học được, là mang lại một phần giá trị cho chính bạn và tôi.