Lê Tất Đạt

Designer, Web Developer, and Photographer in Hà Nội, Việt Nam

Lê Tất Đạt

Designer, Web Developer, and Photographer in Hà Nội, Việt Nam

Visit my website

SĐT: 096.5082.096

Email: aikidotyli@gmail.com

  • Education
    • Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
    • Trường đời ^^