Ledong nemgiakho

Small Business Owner, Web Developer, and Project Manager in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Attend my event

Tôi hiện là CEO của #nem_giá_kho đầu tiên.Với khát khao đưa ra Giá trị Giá trị trong tiêu đề và ưu tiên của tiến trình công việc như trực tiếp, để luôn reo dừng lại để tiếp cận.

  • Work
    • Nệm Giá Kho