Lee Chizo

Hà Nội - Việt Nam

Thức ăn không được ăn lung tung, vì bụng sẽ đau. Lời nói càng không được nói bừa bãi, bởi tim sẽ đau...
(Tình yêu đau dạ dày - Điệp Chi Linh)

  • Work
    • Admin Hội Yêu Phim Thái - SIAMovies Channel
  • Education
    • Đại học Lao động - Xã hội Hà Nội