Lee Fuong

HoChiMinh

Lee Fương đang làm nhân viên văn phòng với 4 góc phòng tường của công ty Thiết kế nội thất.

Có nhiều tâm sự trong cuộc sống

  • Work
    • Inter Decor
  • Education
    • Kiến Trúc