Lynie Lee

Tớ là Lynie Lee - Lýn. 96er. Cancer~~~

KaiYuan & XiHong Super Duper Hardshipper! =)))))))

Đây là Lynie's World - là thế giới của tớ aka động bàn tơ chuyên sản xuất những sản phẩm thiếu muối, thiếu đường về Khải Nguyên, Thiên Hoành. ↖(^Ω^)↗

Mấy bạn nhỏ muốn mang bài trong động đi đâu xin hãy hỏi tớ trước, cũng xin hãy ghi rõ nguồn nghen. (〜 ̄▽ ̄)〜

Enjoy Your Time At Lynie's World~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥