leepapp

Web Developer, Editor, and Photographer in Shophouse A01.04 Sunrise City View, 33 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Attend my event

Leep.app hợp tác với Wefit hỗ trơ kết nối cộng đồng tập luyện Fitness, Yoga, Dance, Kick boxing tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống thông qua website ứng dụng cung cấp thông tin sức khỏe cho mọi người

Website: https://leep.app

Wefit: https://blog.wefit.vn

Email: [email protected]

Điện thoại: +84 28 71010999

Địa chỉ: Shophouse A01.04 Sunrise City View, 33 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Fanpage: https://www.facebook.com/leep.app.official

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZ2ztbXytlmemqAZQ3t-BLg

Linkdin: https://www.linkedin.com/company/leep-app/

Instagram: https://www.instagram.com/leep.app/