Tet Legacion

Tet Legacion

"ℒï℣ë łħë Ḻïƒë ŷøµ ʟø℣ë ➸ ʟø℣ë łħë ʟïƒë ŷøµ ℒï√ë" ن


ℒℴѵℯ, Tεtiℵα
Mutya Ng Pilipinas 1996- Tourism International
Miss Herway Philippines 1995
University Of Santo Tomas, BSC Accounting Graduate