lê hà my

Art Director, Filmmaker, and Photographer in Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Read my blog

Tôi tên là Lê Hà My sống tại hà nội. Tốt nghiệp trường kinh tế quốc, đang làm nhân viên kinh doanh, thích xem phim một mình

https://didongsoviet.blogspot.com/