LÊ HÀ - XE SH

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in Hà Nội, Việt Nam

Visit my website

Vào tháng 11 năm 2009 xe SH chính thức ra mắt thị trường Việt Nam và đến nay đã trở thành mẫu xe được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.