LÊ HIẾU - XE PCX

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in Hà Nội, Việt Nam

Visit my website

Xe PCX chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 15 tháng 9 năm 2010, được coi là mẫu xe “toàn cầu” khi mang thiết kế phù hợp