Leif Dorph Rasmussen

Jeg arbejder med organisationsudvikling, sundhed og trivsel på arbejdspladsen, motivation, læring, idrætspædagogik, idrætsdidaktik, projektudvikling, projektledelse og vejledning med fokus på leg og fysisk aktivitets positive påvirkning af evnen til at optage læring, igangsætte kreative processer og tilføre den fornødne energi og motivation til krævende udviklingsprocesser.

Jeg vil til enhver tid forsøge at bidrage og motivere den enkelte, teamet eller organisationen til et sundt, aktivt og legende liv, men erkender også at det ikke altid er lige oplagt at integrere i en given opgave, selvom jeg til enhver tid vil påstå at det vil have en markant positiv effekt på det enkelte menneskes præstationer såvel som på teamet og organisationens præstationsevne.

Jeg er for tiden optaget af at udvikle et fundament for supervision og coaching af teams og organisationer, som har brug for assistance i forhold til en forestående eller igangværende udviklingsproces. Jeg samarbejder med flere kompetente parter om at skabe et stærkt fundament og en klar vision, byggende på inspiration fra legeteori, AI, Mindfulness og Teori U i forsøg på at trække essensen ud af disse med henblik på at blande vores egen slagkraftige cocktail.