Lê Long

Em chớ thấy nhà vua ăn mặc giản dị mà coi thường.