Duc Le

Los Angeles, California

^^ 1 chút nắng sớm, 1 chút gió mát, 1 cốc càfe nóng ấm

 • Work
  • Handysoft Korea
 • Education
  • Chuyên Tuyên Quang
  • Hanoi University of Science and Technology
  • University of Southern California
  • Postech
  • Hanoi University of Technology