Thầy thuốc Lê Minh Tuấn

Doctor, Realtor, and Attorney in Địa chỉ : 44 Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 100000

Visit my company website

Thầy thuốc Lê Minh Tuấn là thạc sỹ dược học cao cấp tốt nghiệp đại học Dược Hà Nội, ông có hơn 20 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực y dược và chăm sóc sức khỏe
Địa chỉ : 44 Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội 100000
Phone : 0912313131
#leminhtuan, #thaythuocleminhtuan,