Lenneke Wolswinkel

Den Haag

http://www.wolswinkel.nu I puur commitment I advies en projectmanagement op maat I expert op het sociaal domein I jeugd, onderwijs, zorg, welzijn en sport I netwerkschool I lokaal, regionaal en landelijk actief I combineert professionale aanpak met persoonlijke betrokkenheid I praktijkgerichte oplossingen I ondernemend I teamontwikkeling I begeleiden teams I sociale wijkteams I optimaal inzetten van ieders talent I evenveel oog voor mensen als voor te bereiken doelen I verbinder tussen mensen en partijen I verbinder praktijk en beleid I netwerker I familie en vrienden I zoon & dochter I wintersport I zee I Den Haag

  • Work
    • Adviseur, projectleider en trainer