Architectural Signage Southwood Group Custom Graphics Specialists

Med en næsten ubegrænset vifte af design stilarter,materialer og fremstillingsmetoder, kan SouthWoodtilpasse en bred vifte af tegn typer og stilarter skræddersyet til at passe tildine specifikke behov. Uanset om du har et særligt behov i tankerne eller ved hvilken løsning du ønskerskiltning til at give, kan vi hjælpe dig få ideer med produkter vihar lavet for andre med tilsvarende behov.

Postenmonumenter

Den største og mest permanent form for identifikation.

Tegnsystemer

En række relaterede tegn deler flere fælles træk.

Arkitektoniskeskiltning

Skiltning tema til at komplimentere de omkringliggendebyggede miljø.

Belysteskilte

Direkte eller indirekte belysning kan opnås gennem en rækkeforskellige applikationer.

Udvendigeskilte

Tegn typer omfatter posten monumenter, skilte, regulering ogflyvekontrol.

Indvendigeskilte

Tegn typer omfatter lobbyen logoer, parkering dæk tegn,værelse navne og numre.

ADAtegn

Henhold til ADA Act er mange faciliteter forpligtet til atbruge taktile og Braille tegn.

Trafik& Streetscape skiltning

Tiltrækkende skiltning, der ikke mister synet af sinlovgivningsmæssige mission

Breve& logoer

Brugerdefinerede udvendige og indvendige programmer kanoprettes fra en lang række materialer og metoder.

}� �/