Le wHORe

Le wHORe je lezbejsko feministički hor osnovan u martu 2010 u Beogradu. Prvi i jedini takav hor aktivan u Srbiji.

Najvažnija vrednost oko koje smo se okupile jeste radost. Kroz probe i nastupe želimo da slavimo svoje identitete, da se odmorimo od diskriminacije i nasilja, te da se osnažimo da u svakodnevici proširujemo sopstvene granice sa ciljem održanja integriteta i samopouzdanja. Izborom pesama koje ili govore o radosti, ili ih kroz radost pevamo, nemamo nameru da banalizujemo diskriminaciju, nasilje i realnost, već da kreiramo mesto na kome istražujemo mogućnosti kako politika radosti može da kreira feminističke platforme.

Članice/Members: Anđelka, Andrea, Bojana, Christina, Danijela, Deana, Ksenija, Marija, Milena, Vera, Tanja, Saša, Stefana, Jelena.

Dirigentkinje/Conductors: Emilija and Mila