Lexy McAvinchey

Lexy McAvinchey

משפחה שלי מצד אמא היה מפולין. הם הגרו לאמריקה אחרי מלחמת העולם הראשונה כי הם לא עשיר והם יהודים. חיים היה הובטח באמריכה.

במישיגן, היה הרבה אנשים פולני בפלינת ועיר מפרץ. העיר היה תעשייה עם תעשיית הרכב. אבל משפחה שלי לא אבדהם בתעשייה. סבא רבה שלי היה במפיה פולני. הוא ואח שלו המשיכו אסירים ברח בהבית שלנו. הסיפורים שאלה היה לכתוב בעיתונים בעיר מפרץ. אני יכול לקרוא על סבא רבה היום-יש מוזר לראות הפנים שלו בהעיתון.

סבה רבה שלי היה לו מכונות ממכר בכל עיר שלקחת הרבה כסף דרך העיר. כאשר סבתה שלי הייתה חדשה, היא הבריחה הכספ עם אבא שלה ממכונות ממכר להבית שלהם. סבתא שלי לא רואה חשודה

מאוחר יותר, סבא רבה הלך לכלא שכמה שנים. הוא כל הסיפר ש״הוא לא נרצה הילד, הוא רק התעורר על עדו.״