lhoa

Cũng không có gì nhiều:

1. Đây là wordpress do ta lập ra để thỏa mãn sở thích của cá nhân ta về YooSu, YunJae hoặc một số couple mà ta yêu thích, Vì vậy nếu bạn nào không quan tâm hoặc chán ghét thì thỉnh click back.

2. Ta làm phần nhiều do sở thích cá nhân Vì thế có thể sẽ có một vài bộ mà người khác đã edit trước đó rồi. Và ta sẽ không dừng edit dù cho bất cứ ai yên cầu.

3. Những truyện ta edit đều không có sự đồng ý của tác giả. Vì vậy, nếu ai đó muốn đem truyện của ta đi post ở bên ngoài worrdpress của ta thì xin hãy hỏi ta một tiếng.

4. Lịch post truyện sẽ thống nhất như sau:

- Thứ 2: Chàng tiên cá.

- Thứ 3: Ngươi là định mệnh của đời ta.

- Thứ 5: Ngủ đông.

- Thứ 6: Chàng tiên cá.

Thân!