Ryan Liu

Xian Shi, Shaanxi, China

  • Work
    • Thoughtworks
  • Education
    • guozhen zhongxue, baoji
    • Xi'an electronic and scientific university