Libertatem Fulmine

Poland

Libertarianin, chrześcijanin, anarchokapitalista oraz haker. W dokumentach wpisali - obywatel UE, gmina Republika Okrągłostołowa (zwyczajowo - POlska).

Z pewnych powodów moje nazwisko pozostanie owiane tajemnicą. Nicki, których używam gdzie indziej też.

^[

Libertarian, christian, anarchocapitalist and hacker. Documents says EU citizen, colony Republic of Round Table (common name - POland).

For some reasons my real name must remain unknown. My nicknames used in other places too.

^[

E-mail: libertatemfulmine@yandex.ru

Blog: libertatemfulmine.wordpress.com