Front Civic Girona

17411 Vidreres Girona

Julio Anguita va plantejar (Juny de 2012) crear un bloc cívic.

que fos un *contrapoder, una força ciutadana capaç de fer front, plantejant alternatives, a la nefasta i dura política, social, econòmica i moral a la qual ens està portant els nostres governants.

Així es va formar el Front Cívic-Som Majoria (FCSM), que és un projecte col·lectiu, obert a tots els ciutadans que de forma individual desitgin organitzar-se, sense tenir en compte la seva adscripció política, sindical, religiosa o d'una altra índole i que siguin capaces des de la base, en assemblea, de forma democràtica, d'elaborar un programa concret, aplicable, perfectament factible, *desarrollable i legal, elaborat col·lectivament i plantejant una alternativa fonamentada. Ha de ser un programa que per la seva incidència en l'actualitat, atregui immediatament els suports necessaris no només per a la seva elaboració sinó per a una mobilització ciutadana conseqüent, seriosa, decisiva i decisòria.