Kelly Tran

Tôi là Kelly Trần - Tổng giám đốc Hapecom Group, trưởng ban biên tập kênh truyền hình trực tuyến BiTV