KHU ĐÔ THỊ LIDECO BÃI MUỐI HẠ LONG

Software Engineer, Art Director, and Director in phường Cao Thắng, phường Hà Lầm, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Visit my website

Dự án khu đô thị Lideco Bãi Muối Hạ Long sẽ được mở bán lần đầu tiên trong năm nay. Liên hệ ngay 0375 68 6886 để tư vấn lấy hàng chọn căn đẹp

SDT: 0375686886

Địa chỉ: phường Cao Thắng, phường Hà Lầm, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Website: https://duankhudothi.vn/du-an-khu-do-thi-lideco-bai-muoi-ha-long/