Lidwien van de Wijngaert

Lidwien van de Wijngaert

Sinds 2008 ben ik senior onderzoek bij de vakgroep Media, Communicatie en Organisatie van de Faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente. Mijn onderzoek binnen het Centre for e-Government Studies (CFES) richt zich op de adoptie, het gebruik en de effecten van ICT vanuit een gebruikersperspectief. Als sociale wetenschapper kijk ik daarbij niet alleen naar sociaal-psychologische factoren maar besteed juist ook aandacht aan technologische, organisatorische en contextuele factoren. Het doel van mijn onderzoek is om het gebruik van nieuwe IT-gerelateerde diensten te begrijpen. Vanuit die kennis kunnen de eisen aan nieuwe technologie worden achterhaald. Ook kan inzicht worden verkregen in de effecten van de toepassing van ICT. In mijn onderzoek maak ik vaak gebruik van grootschalige survey als methode. Daarbinnen heb ik veel ervaring met methoden als vignetonderzoek en netwerkanalyse.

CONTACT