Thulieu Nguyen

Hanoi, Vietnam

Thulieu Nguyen

Hanoi, Vietnam

mọi thứ đều bình thường

  • Work
    • Thiết kế Web - IDViet.com
  • Education
    • Phổ Thông Đồng Quan
    • Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội