light blue

Các gia đình ơi, hãy ghé xem những tình cảm yêu thương không chỉ bằng hành động mà còn bằng những lời nói vô cùng có ý nghĩa với các con sau này!