Pattarapong Chinnapong

บริการถ่ายภาพนิ่งทุกประเภท...

งานถ่ายภาพรับปริญญา
งานแต่งงาน, Pre-Wedding
งานถ่ายพอทเทจเดี่ยว, กลุ่ม (ระบุจำนวน)
งานถ่าย Fashion (ในและนอกสถานที่)
งานถ่ายภาพ Event, Party
งานถ่ายภาพอาคารสถานที่ (Architect and Interior)
งานถ่ายภาพตามที่ลูกค้าต้องการ (ถ่ายตาม Assignment)
งานถ่ายภาพสินค้า (Packshot)