Khanh Linh Pham

Hanoi, Vietnam

Tôi - một cô gái bình thường, không có gì nổi bật ngoại trừ một thế giới nội tâm phức tạp và nhiều khi phức tạp đến cô độc.

  • Work
    • Shoppie
  • Education
    • THPT Chuyên Ngoại Ngữ
    • Đại học ngoại thương - FTU