Linnea Östberg

Linköping, SE

Jag är student vid Linköpings universitet, där jag läser vid det Affärsjuridiska programmet med europainriktning, inriktning franska.

Jag är ordförande för föreningen Linköpings studentsångerskor LiHtösen,i vilken jag även är aktiv körmedlem.

Jag talar svenska och engelska flytande och läser franska på universitetsnivå.
Jag är mycket intresserad av internationell kultur och internationella samarbeten.

Jag välkomnar spännande arbetsuppgifter eller projekt där jag kan använda mina nuvarande kunskaper och erfarenheter, och utveckla nya.

  • Education
    • Linköpings Universitet - Affärsjuridiska programmet
    • University: Mälardalens Högskola - French 1 in Nice
    • High School: Kungsholmens Gymnasium - Natural Science Program