Logopedi Lab

Logoped in Hokksund og Kongsberg

Schedule an appointment

Logopedi Lab tilbyr logopeditjenester for barn, unge og voksne med språk-og talevansker, kommunikasjonsvansker, dysartri, stemmevansker, svelgevansker og afasi.

Behandling tilbys på kontor, institusjoner og hjemme hos klienter i Øvre Eiker, Kongsberg og Notodden.

Logopedi Lab ble startet av logoped Ileana Todoran som er medlem av Norsk Logopedlag og har jobbet flere år som logoped ved Vikersund Bad og Rehabiliteringssenter på slag-avdelingen. I 2018 startet hun opp privat praksis i Kongsberg og i 2020 stiftet Logopedi Lab. Firmaet har to ansatte per dags dato, med store ambisjoner om å ekspandere.

Dersom kommunen ikke kan tilby den hjelpen en har krav på, kan det søkes om støtte fra HELFO for å få full støtte til logopedbehandling. For å få stønad fra HELFO må en få en henvisning fra lege/legespesialist.

Logoped i Logopedi Lab har mønsteravtale med HELFO.

Timebestilling:

Avd. Kongsberg: 17 Maigata 6, 3611 Kongsberg, Tlf.: 938 22 187

Avd. Hokksund: Vestre Brugate 5, 3300 Hokksund, Tlf.: 91 92 06 03