Long Đình Danh Trà

Project Manager, Designer, and Mother in 74 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000

Read my blog

Giới thiệu: Đầu năm 2021, chị cùng các cộng sự và chuyên gia trong ngành sáng lập thương hiệu “Long Đình Danh Trà”. Bắt đầu từ đây, hành trình khám phá tìm hiểu về trà của chị chính thức mang theo một trọng trách mới, quảng bá và tôn vinh với người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế về những vùng trà Việt Nam có lịch sử hàng trăm năm qua.

Hag tags: #longdinhdanhtra #longdinh #danhtra #tra #traxanh #tra #amthuc #dacsan #travietnam #quavietnam #quatang

Địa chỉ: 74 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000 SĐT: 0965215068

Website: https://longdinhdanhtra.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tralongdinh/