Lourdes Feans

Editor, Social Media Manager, and Communication consultant in Barcelona, Spain

Especialista en Comunicació corporativa. Més de 18 anys ajudant a empreses i institucions a assolir els seus objectius.

Especialista en Comunicación corporativa. Más de 18 años ayudando a empresas e instituciones a alcanzar sus objetivos.

Specialist in Corporate Communication. More than 18 years helping companies and institutions to achieve their goals.

IESE Business School / Servei Català de Trànsit (Generalitat de Catalunya) / Departament de Salut (Generalitat de Catalunya) / Levi Strauss Espanya i Portugal / Diari ABC (corresponsal a Nova York) / Universitat Internacional de Catalunya / Universitat de les Nacions Unides a Barcelona