Lucy Trinh

Student, Web Developer, and Software Engineer in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Read my blog

Bác sỹ Lucy Trinh có thế mạnh trong các loại thuốc điều trị bệnh:

Bệnh phổ thông

Ung thư

Gan nhiễm mỡ

Viêm gan

Kinh nghiệm

Bác sĩ Lucy Trinh đã tiếp xúc với hàng ngàn bệnh nhân ung thư và nghiên cứu chuyên sâu về ung thư, với kiến thức thực tế về điều trị ung thư
NhaThuocLP là một mạng lưới của Thuốc LP chia sẻ kiến thức về thuốc điều trị ung thư và điều trị ung thư theo từng giai đoạn.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa tại trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (2017)

Tốt nghiệp Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh (2012)

https://nhathuoclp.com/bac-sy-lucy-trinh/

https://twitter.com/LucyTrinh4

https://www.instagram.com/lucytrinh1/

https://www.linkedin.com/in/lucy-trinh-1094951ab/

https://www.pinterest.com/lucytrinh1311/

https://medium.com/@lucytrinh1311

https://www.slideshare.net/LucyTrinh

https://trello.com/lucytrinh1

https://www.flickr.com/people/188748078@N06/

https://issuu.com/lucytrinh

https://www.behance.net/lucytrinh

https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=J_3-rEMAAAAJ