Lưu Trung Quân

Photographer, Editor, and Designer in Số 3, đường 11, An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Read my blog

Ông Lưu Trung Quân là Founder & CEO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Kiến thức, trải nghiệm tham gia triển khai nhiều dự án với đa dạng loại hình bất động sản, ở nhiều phân khúc, được tích lũy qua 10 năm làm nghề là nền tảng cho những phân tích & đánh giá của Ông Lưu Trung Quân trên nền tảng Nhà Today.

Số 3, đường 11, An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

0933186123

#nhatoday #luutrungquan #ceoluutrungquan