Magne K. Davidsen

Jobber mest med data og litt med musikk.