Phuong Mai Vuong

Student, Web Developer, and Software Engineer in Hà Nội, Vietnam

Attend my event

Welcome to #vayvonsinhvien !!! Tôi là Mai Vương Phương, CEO của vayvonsinhvien.com.vn. Là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính